WYSTAWA – WIELUŃ – 5 maja 2017 godz. 13:00


ZAPRASZAMY !!!

Otwarcie wystawy czasowej
pt. „ ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – POLSKA GOLGOTA”
w dniu 10.03.2017 r. o godzinie 17,00 w sali ekspozycyjnej
Związku Młodzieży Chrześcijańskiej “ Polska YMCA”
ul. Moniuszki 4a, 90-111 Łódź

Wystawa „ ŻOŁNIERZE WYKLĘCI- POLSKA GOLGOTA”
będzie czynna od 10.03.2017 do 24.03.2017 r. w godzinach:
poniedziałek – piątek —— 8,00 – 20,00
sobota —— 10,00 – 16,00
niedziela —— 10,00 – 15,00

Ze względu na małą powierzchnię ekspozycyjną sali
oraz charakter wystawy( multimedialna wystawa czasowa),
prosimy o telefoniczne lub e-mailowe potwierdzenie przyjścia na wernisaż,
który odbędzie się 10.03.2017 r o godzinie 17,00.

tel kom. 605317256
tel.kom. 601286723
e-mail: fundacja@4prlodz.pl

———————————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo.

Przedstawiamy Państwu ofertę prezentacji wystawy czasowej z elementami multimedialnymi

„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI-POLSKA GOLGOTA”.

Aktualnie zbieramy deklarację chęci prezentacji naszej wystawy w Państwa jednostce
historyczno-kulturalnej.
Adresatami naszej oferty są: muzea , domy kultury , szkoły, organizacje pozarządowe
oraz inne ośrodki edukacyjne związane z historią, kulturą, sztuką.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o przysłanie e-maila zwrotnego.
Nawiążemy z Państwem kontakt telefoniczny w celu ustaleń terminu wystawy.

 

OPIS WYSTAWY

„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – POLSKA GOLGOTA ” WYSTAWA MULTIMEDIALNA

Określenie „Żołnierze Wyklęci” zostało sformułowane przez historyka, Leszka Żebrowskiego, a spopularyzowane przez publikację
Jerzego Ślaskiego o tym samym tytule. Określenie „wyklęty”w zastosowaniu do żołnierzy, którzy prowadzili w okresie powojennym nierówną
walkę z reżimem komunistycznym, w sposób jednoznaczny stawia semantyczny nacisk na pozycję ich wykluczenia z obszaru życia społecznego,
a tym samym odebrania im należnego miejsca na kartach polskiej historii. Wprowadzenie do naszego prawodawstwa określenia
„Żołnierze Wyklęci” nastąpiło ostatecznie 15 lutego 2011 roku, gdy w życie weszła ustawa o ustanowieniu
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który to dzień obchodzimy co roku 1 marca.

Pomimo upływu lat w dalszym ciągu spotykamy się z licznymi działaniami władz, zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak i regionalnym,
gdy inicjatywy zmierzające do upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych są blokowane, a przywrócenie należnej czci ludziom, którzy oddali swoje
życie za ojczyznę nadal jest tematem „wyklętym” i często przechodzi do strefy tabu. Dlatego właśnie to określenie, w naszym pojęciu,
jest najwłaściwszą egzemplifikacją ciągle aktualnego, na szeroko rozumianej płaszczyźnie społecznej,
problemu i zasługuje na prezentację w formie wystawy tematycznej.

Ekspozycja „Żołnierze Wyklęci – Polska Golgota” w sposób niekonwencjonalny, odmienny od tradycyjnego wykładu historycznego czy wystawy
muzealnej ukaże biogramy blisko sześćdziesięciu oficerów i żołnierzy konspiracji niepodległościowej okresu II wojny światowej, którzy
po 1945 roku nie złożyli broni ­– tak, jak prowadzili nieugiętą walkę z okupantem hitlerowskim, tak dalej w osamotnieniu walczyli
z najeźdźcą sowieckim i jego polskimi pomocnikami. Przedstawimy postacie tej miary, co oficer będący symbolem, wręcz ikoną wszystkich
„Wyklętych”, jakim był Stanisław Sojczyński „Warszyc” – twórca i pierwszy dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego
czy Aleksander Krzyżanowski „Wilk”, dowodzący operacją Armii Krajowej „Ostra Brama”, operacji która przyczyniła się do wyzwolenia Wilna
spod okupacji niemieckiej. Wielu jego żołnierzom „podziękowano” za ich męstwo wywózką do łagrów sowieckich, a samemu „Wilkowi” więzieniem
ubeckim i torturami zakończonymi jego zgonem. Inni „Wyklęci” to m.in.: cichociemny Hieronim Dekutowski „Zapora” – bohaterski i brawurowy
dowódca partyzancki, stracony w więzieniu ubeckim; Edward Jasiński „Nurt”, dowódca 8 pułku piechoty AK –stracony w marcu 1945 roku;
czy płk dypl. Jan Rzepecki „Prezes” ­– w 1945 roku delegat Sił Zbrojnych na Kraj. Rzepecki przeżył więzienie, zmarł w 1983 roku.
Przeżył także Wojciech Borzobohaty „Wojan”, szef sztabu płk. Rzepeckiego. Niemniej 8 lat spędził w więzieniach PRL-owskich,
a na swą rehabilitację od opuszczenia więzienia, późniejszy założyciel i pierwszy prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, czekał lat 12 (!)
Wystawa „Żołnierze Wyklęci – Polska Golgota” stanowić będzie hołd złożony zapomnianym uczestnikom walk o niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej. Mordowani i więzieni w swym własnym kraju, wywożeni do Związku Sowieckiego, nie doczekali się i w wolnej Polsce
pełnego zadośćuczynienia. Zostali zrehabilitowani, pośmiertnie awansowani ­– „Warszyc” i „Wilk” nawet do stopni generalskich,
ale nie egzystują w pamięci narodowej. Nie są znani ogółowi społeczeństwa, zarówno dorosłym obywatelom, jak i młodzieży. Ambicją twórców
ekspozycji jest edukacja historyczna i patriotyczna społeczeństwa, wzbogacenie jego wiedzy o dziejach Polski XX stulecia, ukazania postaci
naszych bohaterów narodowych. Byli to bowiem ludzie, którym przyszło walczyć w osamotnieniu, bez żadnej nadziei pomocy ze strony dawnych
sojuszników – aliantów zachodnich, byli to także ludzie zdradzani niekiedy i przez własnych rodaków.

Dodatkowym walorem wystawy jest możliwość wybrania różnych wersji ekspozycji, za każdym razem dostosowywanych do posiadanego
przez Państwa pomieszczenia, jak również wybrania wersji ukazującej postaci „Żołnierzy Wyklętych” związanych z Państwa miastem,
gminą czy powiatem. W ten sposób wystawa zyskuje też walor ekspozycji wzbogacającej wiedzę lokalnych
społeczeństw o swej własnej historii regionalnej.

Wystawa tematyczna będzie realizowana na dwóch obszarach z zastosowaniem technik multimedialnych.
Pierwszym obszarem jest teren zewnętrzny przed wejściem do muzeum,
na którym zostanie zaprezentowana instalacja artystyczna, której celem jest emocjonalne „nastrojenie”
widza i przygotowanie do odbioru zasadniczej części ekspozycji zlokalizowanej na terenie muzeum.

Wystawa (zasadnicza) – „Żołnierze Wyklęci – Polska Golgota” jest alegorią cierpienia Chrystusa od momentu pojmania, aż do złożenia do grobu,
które w konsekwencji prowadzi do zmartwychwstania. Ta forma ekspozycji będzie realizowana w trzech częściach.

Część I – POJMANIE

Część II – SĄD

Część III – UKRZYŻOWANIE

REALIZACJA WYSTAWY

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą to prosimy uprzejmie o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów realizacji projektu.

13239026_582238528602927_2562049503296844280_n