Wystawa – Żołnierze Wyklęci – Polska Golgota – YMCA ŁÓDŹ

Otwarcie wystawy czasowej
pt. „ ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – POLSKA GOLGOTA”
w dniu 10.03.2017 r. o godzinie 17,00 w sali ekspozycyjnej
Związku Młodzieży Chrześcijańskiej “ Polska YMCA”
ul. Moniuszki 4a, 90-111 Łódź